NGƯỜI LAO ĐỘNG – MUÔN VÀN HÌNH THỨC BỊ CHẤM DỨT HĐLĐ TRÁI LUẬT

Trong nhiều năm qua, số lượng các vụ tranh chấp lao động do NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ trái luật đưa đến Tòa án càng ngày càng tăng, con số này mỗi năm lên đến hàng trăm, hàng nghìn vụ ngoài …