Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú …

Tư vấn luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Công ty tư vấn pháp luật An Phát cùng đội ngũ luật sư giỏi, chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tới doanh nghiệp. Cũng như con người cần uống vacxin để ngừa bệnh thì …

Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng số 72/2013/NĐ-CP

ChươngIV TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG Điều 31. Nguyên tắc quản lý trò chơi điện tử trên mạng 1.Trò chơi điện tử trên mạng được phân loại như sau: a)Phân loại theo phương thức cung cấp và sử dụng …

Nghị định số 13/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật nghĩa vụ quân sự

NGHỊ ĐỊNH 13/2016/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày …

NGHỊ ĐỊNH 96/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH ĐỐI VỚI NGÀNH NGHỀ CÓ ĐIỀU KIỆN

Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên lãnh …