Sinh hoạt chi bộ và trao đổi chuyên môn

明律师电话: 0966 406 936 /0942 056 936 wechat: kunkunap 1. Luật sư tư vấn đầu tư, tư vấn lập dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp 投资咨询,建立投资项目咨询,注册企业咨询 2. Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng, tư vấn xử …

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ TẠI HẢI PHÒNG

明律师电话: 0966 406 936 专门法律咨询 1. Luật sư tư vấn và tham gia các vụ án hình sự, dân sự, thương mại 咨询和参与刑事,民事,贸易案件 2.Luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước Ngoài và doanh nghiệp Việt Nam …

TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO TỔNG CÔNG TY NHÔM ĐÔNG Á – HẢI DƯƠNG

明律师电话: 0966 406 936/0942 056 936 专门法律咨询 1. Luật sư tư vấn và tham gia các vụ án hình sự, dân sự, thương mại 咨询和参与刑事,民事,贸易案件 2.Luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước Ngoài và doanh nghiệp …

GIAO LƯU VỚI NHÀ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT MÁY HÀN, MÁY TIỆN, MÁY FAY

明律师电话: 0966 406 936 律师 专门法律咨询 1. Luật sư tư vấn và tham gia các vụ án hình sự, dân sự, thương mại 律师咨询和参加刑事案件,民事,贸易 2.Dịch vụ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước Ngoài và doanh nghiệp Việt Nam 办理注册100% …

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG BĐS – NHÀ XƯỞNG

微信:kunkunap—Zalo: 0966 40 4936 Luật sư tư vấn các vấn đề pháp luật– 律师 专门法律咨询 1. Luật sư tư vấn và tham gia các vụ án hình sự, dân sự, thương mại 律师咨询和参加刑事案件,民事,贸易 2. Luật sư giúp thu hồi nợ …

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHỤ TÙNG XE ĐẠP ĐIỆN

明律师电话:0942 056 936 /0966 406 936 微信:kunkunap—Zalo: 0966 40 4936 Luật sư tư vấn các vấn đề pháp luật– 律师 专门法律咨询 1. Luật sư tư vấn và tham gia các vụ án hình sự, dân sự, thương mại 律师咨询和参加刑事案件,民事,贸易 2.Dịch …

HỖ TRỢ PHÁP LÝ MUA BÁN DỰ ÁN THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

LUẬT SƯ MINH: 0942 056 936 /0966 406 936 WECHAT: kunkunap   —— Zalo: 0966 40 4936 LUẬT SƯ CHUYÊN THÀNH LẬP CÔNG TY CHO NGƯỜI TRUNG QUỐC, HỒNG CÔNG, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN, ÚC, ,  ĐÀI LOAN …. TẠI VIỆT …

GIAO LƯU CÙNG CHI BỘ LUẬT SƯ NAM TỪ LIÊM 1

明律师电话:0942 056 936 /0966 406 936 微信:kunkunap—Zalo: 0966 40 4936 Luật sư Tư vấn các vấn đề pháp luật– 律师 专门法律咨询 1.Dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn lập dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp 办理投资咨询,成立投资项目咨询,成立企业咨询 2.Dịch …

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN – CHI BỘ LUẬT SƯ NAM TỪ LIÊM 1

明律师电话:0942 056 936 /0966 406 936 微信:kunkunap—Zalo: 0966 40 4936 Luật sư Tư vấn các vấn đề pháp luật– 律师 专门法律咨询 1.Dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn lập dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp 办理投资咨询,成立投资项目咨询,成立企业咨询 2.Dịch …

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO NĐT HÀN QUỐC TRONG LĨNH VỰC NHẬP KHẨU, TÁI CHẾ PHẾ LIỆU

LUẬT SƯ MINH: 0942 056 936 /0966 406 936 WECHAT: kunkunap   —— Zalo: 0966 40 4936 LUẬT SƯ CHUYÊN THÀNH LẬP CÔNG TY CHO NGƯỜI TRUNG QUỐC, HỒNG CÔNG, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN, ÚC, ,  ĐÀI LOAN …. TẠI VIỆT …