Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư, giải quyết tranh chấp hợp đồng

Lawyer: Nguyen Minh – Phone : 0942 056 936. Zalo: 0966 40 6936 a. Tư vấn thành lập công ty, nhà máy, nhà xưởng cho người nước ngoài. 외국사람에게 회사, 공장을 설립 상담합니다 b. Tư vấn hợp đồng, soạn thảo …

luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp Hàn quốc

연락처: công ty luật đầu tư quốc tế An Phát Luật Sư – Lawyer: Nguyen Minh – Phone : 0942 056 936. Zalo: 0966 40 6936 a. Tư vấn thành lập công ty, nhà máy, nhà xưởng cho người nước …

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI-BÀI TOÁN KHÓ THỜI KÌ HỘI NHẬP

Ngày 16/4/2015, chi nhánh Yên Phong của ngân hàng X tại Hà Nội (bên A) kí hợp đồng tín dụng số 201197 với công ty TNHH Công nghệ M (bên B). Hợp đồng do giám đốc chi nhánh Yên Phong …

Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng mua bán hàng hóa…

Tư vấn soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan. Khi tư vấn hợp …