TƯ VẤN KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHỤ TÙNG XE ĐẠP ĐIỆN

明律师电话:0942 056 936 /0966 406 936 微信:kunkunap—Zalo: 0966 40 4936 Luật sư tư vấn các vấn đề pháp luật– 律师 专门法律咨询 1. Luật sư tư vấn và tham gia các vụ án hình sự, dân sự, thương mại 律师咨询和参加刑事案件,民事,贸易 2.Dịch …

Thủ tục đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

I. Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 1. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: a) Có tài khoản vốn đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt …

QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số:              /2016/QĐ-TTg Hà Nội, ngày        tháng       năm 2016 DỰ THẢO     QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH MỨC …

Khi “giấy phép con” vẫn là nhà, là xe… cho cán bộ, công chức

Cuộc chiến” chống giấy phép “con”, giấy phép “cháu”… những khái niệm chỉ những điều kiện kinh doanh trái luật ở nhiều bộ, ngành dường như chưa có hồi kết. Dù trong cuộc họp do đích thân Thủ tướng Nguyễn …