Khi “giấy phép con” vẫn là nhà, là xe… cho cán bộ, công chức

Cuộc chiến” chống giấy phép “con”, giấy phép “cháu”… những khái niệm chỉ những điều kiện kinh doanh trái luật ở nhiều bộ, ngành dường như chưa có hồi kết. Dù trong cuộc họp do đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, chỉ đạo về vấn đề này trong các ngày 22 và 23/6, đã có nhiều tuyên bố mạnh mẽ được đưa ra.
“Chúng tôi có thêm lo ngại là nhiều điều kiện kinh doanh ở thông tư sau khi không được “lên” nghị định đã khu trú trong các quy định về quy chuẩn kỹ thuật, “đổi tên họ” từ điều kiện kinh doanh sang quy chuẩn. Điều này thật sự đáng ngại”

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *