Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư, giải quyết tranh chấp hợp đồng

Lawyer: Nguyen Minh – Phone : 0942 056 936.
Zalo: 0966 40 6936
a. Tư vấn thành lập công ty, nhà máy, nhà xưởng cho người nước ngoài.
외국사람에게 회사, 공장을 설립 상담합니다
b. Tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế.
계약서를 상담하고 작성하고 경제계약의 분쟁을 해결합니다
c. Tư vấn pháp luật thường xuyên
규칙적인 법률 상담합니다

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *