luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp Hàn quốc

연락처: công ty luật đầu tư quốc tế An Phát Luật Sư –
Lawyer: Nguyen Minh – Phone : 0942 056 936.
Zalo: 0966 40 6936
a. Tư vấn thành lập công ty, nhà máy, nhà xưởng cho người nước ngoài.
외국사람에게 회사, 공장을 설립 상담합니다
b. Tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế.
계약서를 상담하고 작성하고 경제계약의 분쟁을 해결합니다
c. Tư vấn pháp luật thường xuyên
규칙적인 법률 상담합니다
d. Tư vấn mua lại cổ phần, mua lại công ty, mua lại các tập đoàn cho nhà đầu tư nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Việt Nam。
베트남에서 있은 외국 화사와 외국 투자자에게 주식지분, 회사, 그룹을 매입합니다
e. Giải quyết các vụ án hình sự liên quan đến người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam.
베트남에서 죄를 범하는 외국 사람에 대해서 형사사건을 해결합니다

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *