ĐỒNG HÀNH CÙNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ TẠI DỰ ÁN VÔI NUNG CÔNG NGHIỆP

安发律

地址: 河内市,东多郡,郎夏路,元红街,36 巷, 01

明律师电话:0942 056 936 /0966 406 936

微信:kunkunapZalo: 0966 40 4936

  • 律师帮助中国人,香港人,台湾人,韩国人,日本人在越南注册公司,
  • 律师为外国人咨询进行买卖,租赁内外工业区的项目,
  • 律师为外国人咨询买卖房子,土地
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *