GIÂÝ PHÉP CON NGÀNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều kiện của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (Điều 154 Luật Xây dựng 2014)

  1. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.
  2. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có năng lực hành nghề thiết kế xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của loại, cấp công trình.

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạng III:

  1. a) Có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ thiết kế hạng III phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng III phù hợp với công việc đảm nhận;
  2. b) Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
  3. Phạm vi hoạt động:

Hạng III: Được thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại cấp III trở xuống.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực bao gồm các tài liệu sau:

  1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 03 Thông tư 17/2016/TT-BXD.
  2. Ảnh màu/scan bản chính:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức;

– Bản quy trình quản lý thực hiện công việc;

-Hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

– Báo cáo tài chính 3 năm

  1. Ảnh màu/scan bản chính:

– Danh sách, văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan về kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo Phụ lục số 04.

– Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện).

  1. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn và xác định hạng của chứng chỉ theo phụ lục 01 TT24/2016

Thời gian cấp chứng chỉ:

– 10 ngày từ ngày nhận đc hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

– 10 ngày từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đánh giá năng lực doanh nghiệp

– 3 ngày làm việc từ ngày có quyết định cấp, gửi văn bản đề nghị cấp

– 5 ngày từ ngày nhận đc văn bản đề nghị cấp, phát hành Mã số chứng chỉ năng lực

Lệ phí cấp: 1.000.000 VNĐ

Chuyên viên pháp lý: Hải Anh

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *