KỈ NIỆM 20.10.2023

1, Tư vấn và hỗ trợ thủ tục thành lập công ty, cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ 咨询和协助注册公司程序, 申请/调整投资许可证,申请/调整经营许可证;
2, Tư vấn, soạn thảo hợp đồng; tư vấn và giải quyết các tranh chấp kinh tế/ 咨询,起草合同;咨询和解决经济纠纷;
3, Tư vấn nhập cảnh, visa, giấy phép lao động/ 咨询入境,签证,劳动许可证;
4, Đánh giá/báo cáo pháp lý cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài/ 为外资企业提供法律意见书;
5, Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp/ 为企业提供定期法律顾问;
6,Tư vấn hợp đồng, Giải quyết tranh chấp kinh tế, thu hồi công nợ
合同咨询,经济纠纷解决,解决债务解决债务
7,và các dịch vụ pháp lý khác/ 。。。和其他律师服务
LIÊN HỆ LUẬT SƯ MINH: Zalo/Tel: /0822 63 8989/Wechat: kunkunap
联系 Minh 律师:Zalo/电话:/0822 63 8989 微信:kunkunap

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *