Tiến sỹ vật lý phản hồi thông tin dầu cá ăn mòn xốp của Bộ Y tế

Tiến sỹ Khải và miếng xốp dùng để thực nghiệm hai loại dầu cá (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+) Trong những ngày gần đây, dư luận cả nước đang rất xôn xao trước hiện tượng dầu cá có khả năng ăn mòn …