Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Trong thời gian gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến hộ kinh doanh cá thể, về quy định, trình tự, thủ tục đăng ký, và các lưu ý cần nhớ. Sau thời gian tìm hiểu kĩ lưỡng chúng tôi đã tổng hợp lại và xin được chia sẻ để các bạn có đầy đủ các kiến thức cần thiết khi đăng ký làm hộ kinh doanh cá thể.


1. Điều kiện và quy định đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Điều kiện

Theo Nghị định 43/2010/NĐ-CP đã ghi rõ các yều cầu khi muốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể như sau:

– Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ, các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Có trụ sở kinh doanh, vốn kinh doanh, đáp ứng điều kiện về ngành nghề kinh doanh và có CMND hoặc hộ chiếu theo quy định

Quy định

Theo điều 49, các quy định đối với hộ kinh doanh cá thẻ được liệu kê như sau:

– Chỉ được đăng ký tại một địa điểm

– Sử dụng không quá 10 lao động

– Không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh

2. Trình tự đăng ký hộ kinh doanh cá thể

huong-dan-dang-ky-ho-kinh-doanh-ca-the1

Hiện nay tại một số nơi đã xây dựng website Cổng thông tin chính phủ, cho phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể trực tuyến rất tiện lợ và nhanh chóng. Để các bạn có thể tham khảo đầy đủ chúng tôi sẽ trình bày cả hai trình tự.

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể trên website

Bước 1: Đăng ký thông tin trên website

Bước 2: Tra cứu hồ sơ

Tại bước này bạn sẽ được hướng dẫn soạn thảo toàn bộ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể theo quy định hiện hành. Sau khi hoàn tất soạn thảo, hồ sơ sẽ được gửi đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua mạng.

Ngoài ra, bạn còn có thể xem kết quả phản hồi, theo dõi tiến độ giải quyết và chỉnh sửa hồ sơ nếu muốn tại trang này

Bước 3: Sau khi gửi thông tin qua mạng, bạn sẽ nhận được biên nhận hồ sơ và thông tin phản hồi hẹn ngày đến hoàn tất thủ tục và nhận giấy chứng nhận đăng ký.

Bước 4: Đến hẹn, bạn tới nơi đăng ký để nhận giấ chứng nhận hộ kinh doanh cá thể. Lưu ý là thời gian không quá 3 ngày làm việc với hồ sơ không càn kiểm tra thực té và không quá 5 ngày đối với hồ sơ cần kiểm tra thực tế.

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại các cơ quan

Theo điều 52 quy định, các bước để đăng ký như sau:

Bước 1: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

– Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Số vốn kinh doanh;

– Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

– Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

– Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định này;

– Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Bước 3: Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Bước 4: Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế – kỹ thuật cấp tỉnh.

Dù bạn đăng ký với hình thức nào thì luôn cần lưu ý là khai báo các thông tin phải chính xác và đầy đủ, tránh những tranh chấp không đáng có sau này.

Liên hệ: 0942 056 936

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *