Doanh nghiệp cần biết khi làm thủ tục xin visa

  Hồ sơ xin visa cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam và nhà đàu tư nước ngoài vào Việt Nam 1 năm cần chuẩn bị bao gồm: + Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức …

Lựa chon phương thức phù hợp cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam

Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp Luật đầu tư 2014 đã không còn sử dụng thuật ngữ “ đầu tư trực tiếp” và “ đầu tư gián tiếp” như Luật đầu tư 2005 nữa.  Luật đầu tư …

Trình tự thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động …

Tư vấn tranh chấp hợp đồng thương mại

Trong những năm gần đây, các tranh chấp về nhà ở (tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở; về việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ; về trao đổi, tặng cho, thừa kế nhà ở…) không chỉ có …

Thủ tục xin giấy phép lao động- PROCEDURES FOR APPLYING WORK PERMIT

  Vietnam is always an attractive destination for investors, especially in the context of Vietnam expanding in trade and attracting investment sources around from the world as today. Not only do investors and interprises choose Vietnam as an ideal destination …

GIÂÝ PHÉP CON NGÀNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều kiện của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (Điều 154 Luật Xây dựng 2014) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình. Cá …

选择争议解决方案?LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP!

选择争议解决方案?
在商业上,难以避免纠纷,所以选择纠纷解决方法起着非常重要的作用。处理商人之间的国际贸易争端有四种方法:申诉,调解,法庭和贸易仲裁。选择哪种解决方案属于各方的选择。比较这些方法将有助于交易者理解并选择最适合他们的方法。
第一,关于相似性
这是解决国际贸易争端的一种方式。当国际争端发生时,商人将采用其中一种方法解决争端。
第二,关于差异
– 解决争端的主题
投诉是通过违约方与被违约方之间的协议解决纠纷的手段,而没有第三方和审判权机构的参与,其他三解决方案都在争议解决过程中参与。其中调解方案,以法院解决争端和以贸易仲裁解决争端的第三方分别是调解人,法院和仲裁员。

律师律师:0942 056 936
wechat: kunkunap

Please follow and like us:

TƯ VẤN CHO NHÀ ĐẦU TƯ ĐẾN TỪ HỒNG KÔNG – LĨNH VỰC SẢN XUẤT MỸ PHẨM

AN PHAT LEGAL CONSUTANCY AND SERVICES LIMITTED COMPANY Address: No 1, 36 Lane, Nguyen Hong street, Lang Ha Sub-district, Dong Da District, Ha Noi City. Website: luatanphat.com Hotline: 0942 056 936/ 0966 406 936 Facebook: minhnguyen0386@gmail.com We are a prestigious …