Vô lễ với giảng viên: sinh viên có thể bị buộc thôi học?

Giáo dục là một trong những hoạt động được ưu tiên hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, nhất là nước ta đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

vô lễ giáo viên
Việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao năm 2015 của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh Xã hội có hợp lý không khi đưa ra các quy định sẽ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học tùy theo mức độ với trường hợp học sinh, sinh viên:
– Có hành vi vô lễ với nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp?
– Không đóng học phí đúng quy định và quá thời hạn được cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho phép hoãn?
Đó là một trong những nội dung nổi bật tại dự thảo Thông tư liên tịch ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, cao đẳng.
Ngoài ra, Thông tư liên tịch này cũng cấm học sinh, sinh viên tự ý nghỉ học, nghỉ thực tập, thực hành nghề khi chưa được phép của Cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi chưa được người đứng đầu cơ sở này cho phép.

Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ An Phát

Hotline: 0969 19 19 30 – 0942 056 936

{fcomment}

http://danluat.thuvienphapluat.vn/vo-le-voi-giang-vien-sinh-vien-co-the-bi-buoc-thoi-hoc-135995.aspx

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *