Làm thế nào để bảo vệ và thực thi hiệu quả Quyền sở hữu trí tuệ trong thực tiễn.

Trong thời gian gần đây, vấn đề sở hữu trí tuệ (IP) ngày càng trở nên quan trọng và được nhắc tới nhiều hơn, một phần vì sự phát triển vượt bậc của công nghệ, một phần khác do có những ý kiến cho rằng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ gây cản trở đối với sự phát triển kinh tế và xã hội ở các quốc gia đang phát triển.

Thực tế, mỗi tiến bộ công nghệ mang lại một thách thức mới trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, từ các văn bản đơn giản có thể sao chép thành hàng ngàn hàng vạn bản đến những thứ phức tạp hơn như đĩa CD ca nhạc có thể nhân đôi dễ dàng thông qua một máy tính cá nhân. 
Vì vậy, việc bảo vệ đầy đủ các quyền sở hữu trí tuệ là rất quan trọng để đảm bảo các quyền tiếp cận và phổ biến thông tin trong một thế giới mà việc sao chép và làm giả đang ngày càng tinh vi hơn. Điều này đòi hỏi tất cả các quốc gia cùng hành động để chống lại các hành vi vi phạm, đảm bảo cho quyền sở hữu trí tuệ được thực thi hiệu quả.

Để giúp các doanh nghiệp, công ty luật, cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị liên quan có hiểu biết một cách hệ thống và cập nhật về các quy định liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và trên thế giới các cơ quan quản lý Sở hữu trí tuệ cần phải có các khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ và cách thức bảo vệ và thực thi hiệu quả để giới thiệu về ý nghĩa và tầm quan trọng của IP trong cuộc sống hàng ngày, định nghĩa và phân biệt giữa các lĩnh vực chính của IP bao gồm thương hiệu, bằng sáng chế, kiểu dáng công nhiệp, quyền tác giả và các quyền liên quan khác.

Do vấn đề thương hiệu là vấn đề quan trọng và rộng nhất, đặc biệt ở các nước đang phát triển, vì vậy để hiểu Đặc điểm chính của thương hiệu là gì? Các yêu cầu chính để một thương hiệu có thể được đăng ký? Làm thế nào để một thương hiệu trở thành một thương hiệu mạnh? Làm thế nào để ngăn chặn hành vi bắt chước, giả mạo thương hiệu?… là những vấn đề quan trọng cần được cấp thiết cần giải đáp và phổ biến.
Về  ba loại khác của IP là kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả (và đồng tác giả) và bằng sáng chế cần tập trung vào giải thích khái niệm, tính hữu dụng và các đặc điểm chính của nó. Tất cả các vấn đề đó phải được xem xét từ góc độ pháp luật ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế đến việc sử dụng và quản lý trong thực tiễn.

Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ An Phát

 Hotline: 0969 19 19 30 – 0942 056 936

{fcomment}

http://dongdoilaw.vn/news/Luat-Doanh-Nghiep/Lam-the-nao-de-bao-ve-va-thuc-thi-hieu-qua-Quyen-so-huu-tri-tue-trong-thuc-tien-787/

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *