Hồ sơ của người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi có yếu tố nước ngoài

Hồ sơ của người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi có yếu tố nước ngoài cần có những giấy tờ gì? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Điều 31 Luật Nuôi con nuôi thì …

Tài sản thế chấp phải đảm bảo 120% nghĩa vụ được Chính phủ bảo lãnh

Bảo lãnh Chính phủ là bảo lãnh có tính pháp lý cao nhất tại Việt Nam và cam kết bảo lãnh Chính phủ được thực hiện dưới hình thức thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh hoặc văn bản bảo …

Giấy tờ cần thiết khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam

<div style=”text-align: justify;”><img src=”http://vietjet.net/includes/uploads/2015/03/nhung-loai-giay-can-thiet-khi-di-may-bay1.jpg” style=”margin: 10px; float: left;” width=”243″ height=”480″ />Bạn c&oacute; nhu cầu du học, du lịch, hợp t&aacute;c lao động hoặc tham gia c&aacute;c hội nghị&hellip;v&agrave; bạn buộc phải l&agrave;m c&aacute;c thủ tục xuất nhập cảnh khi qua …