TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN CHO NHÀ ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI

安发律

地址: 河内市,东多郡,郎夏路,元红街,36 号 巷, 01号

WEBSITE: luatanphat.com

明律师电话:0942 056 936 /0966 406 936

邮箱: luatsu.anphat@gmail.com

微信:kunkunap

Zalo: 0966 40 4936

为外国投资者在越南成立公司

为外国投资者咨询办理生产项目,工厂在内外工业区

为外国投资者的要求寻找和租出工厂用做仓储,生产工厂

咨询,起草国际经济合同

咨询和解决国际经济合同纠纷

咨询办理投资签证,商务签证,劳动许可证。。。

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *