Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam


 Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

 Thương nhân nước ngoài chỉ được cấp Giấy chứng nhận hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

 1. Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;
 2. Đã hoạt động không trên 01 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.
 3. Giấy chứng nhận hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

 1. Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi công ty (thương nhân) nước ngoài thành lập xác nhận;
 3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của (thương nhân) công ty nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 4. Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với công ty nước ngoài là các tổ chức kinh tế., (Bizfile đối với thương nhân Singapore);
 5. Bản sao hộ chiếu hoặc CMND của người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 6. Hợp đồng thuê trụ sở đặt văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam phải đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp về những nội dung sau đây:

 1. a) Tên, địa chỉ trụ sở của Văn phòng đại diện, Chi nhánh;
 2. b) Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài;
 3. c) Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh;
 4. d) Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh, cơ quan cấp Giấy phép;

đ) Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam, Văn phòng đại diện phải chính thức hoạt động và thông báo cho Sở Công thương về việc mở cửa hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.

Hồ sơ thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam gồm:

– Giấy thông báo hoạt động theo mẫu (02 bản tiếng Việt)

– Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc nhận đăng thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã đăng báo;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mẫu dẫu của Văn phòng đại diện do cơ quan công an cấp;

– Bản sao giấy đăng ký mở tài khoản của Văn phòng đại diện tại Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam;

– Bản sao các tài liệu bao gồm: Hợp đồng lao động, sơ yếu lý lịch của lao động làm việc tại Văn phòng đại diện.

Dịch vụ của Luật An Phát

 • Tư vấn trước thành lập về các vấn đề liên quan đến việc thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với các yêu cầu của Khách hàng và quy định của pháp luật;
 • Xin cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • Đăng ký cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu cho Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn các thủ tục sau thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam.
 • Liên hê: 0942 056 936
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *